"Inicjujemy raport na Prime Car Management (Grupa Masterlease) z rekomendacją kupuj oraz z 9-miesięczną ceną docelową na poziomie 65,00 zł na akcję. (...) Grupa jest obecnie jednym z liderów na mocno rozproszonym rynku usług CFM, z udziałem na poziomie 14,8% (wg PZWLP) i zamierza dalej rozwijać się poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje. Na wskaźniku 2015P P/E 12,1x oraz 2016P P/E 11,8x Grupa Masterlease notowana jest z odpowiednio 17% oraz 10% dyskontem do grupy porównawczej. Uważamy, iż dyskonto do spółek porównywalnych nie jest zasadne ze względu na ponadprzeciętną dywidendę (wskaźnik dividend yield na poziomie 10% w 2015 roku). Ponadto oczekujemy, iż wysoka dywidenda zostanie utrzymana przez spółkę na maksymalnym poziomie 100% przez kolejne 7 lat" - czytamy w raporcie.

W dniu wydania rekomendacji za akcję płacono 51,98 zł. W środę ok. 13:50 za akcję spółki płacono 51,90 zł.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki w 2015 r. wyniesie 51,3 mln zł, a przychody ogółem 555,9 mln zł.