Przychody za okres styczeń - marzec wyniosły 428,0 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014 o 19,0%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za marzec wyniosły 193,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,0%, narastająco za okres styczeń - marzec wyniosły 411,4 mln zł i były wyższe o 19,2% w stosunku do roku 2014 r., podano także w komunikacie.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.