"O wynikach analizy, jak również o ewentualnej zmianie projektu uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia banku (zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. raportem bieżącym nr 6/2015 z dnia 24 marca 2015 r.) w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, bank poinformuje w osobnych raportach, w terminie do 8 kwietnia 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Kilka dni temu bank w projektach uchwał na walne, zaplanowane na 23 kwietnia, podał, że chce wypłacić łącznie 962,65 mln zł dywidendy za 2014 rok, co daje 9,60 zł na akcję. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 8 maja 2015 roku, a dzień wypłaty 22 maja 2015 roku.

Tym samym kwota przeznaczona na dywidendę ukształtuje się na poziomie 47,76% zysku netto banku i 49,75% w odniesieniu do zysku netto grupy BZ WBK należnego udziałowcom banku.

W kwietniu ub.r. akcjonariusze BZ WBK podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 1,00 mld zł, tj. 10,70 zł na akcję z zysku za 2013 rok.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa BZ WBK wyniosły 134,50 mld zł na koniec 2014 r.