"Zarząd Getin Holding (...) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1 kwietnia 2015 r., zarząd emitenta podjął decyzję, że emitent nie będzie sprzedawać akcji Idea Bank S.A. (bank) w publicznej ofercie akcji banku, natomiast zamierza uczestniczyć w ofercie publicznej akcji banku poprzez objęcie nowo emitowanych akcji banku" - głosi komunikat.

Dwa tygodnie temu Idea Bank podał, że cena maksymalna akcji w ofercie publicznej akcji została ustalona na 32,0 zł. Wcześniej informował, że w ramach pierwszej oferty publicznej, która rozpoczęła się 19 marca br., Idea Bank zaoferuje do 20 mln nowych akcji. Oferta publiczna obejmie także do 7 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy banku (tj. około 10% posiadanego przez nich obecnie pakietu), przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji.

Inwestorom indywidualnym miało zostać zaoferowanych do 15% akcji oferowanych (przy czym będą to wyłącznie nowe akcje).

Book-building trwał do 31 marca. Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane były od 23 do 30 marca br.

Przewidywany termin pierwszego notowania akcji banku na GPW to 16 kwietnia br.

Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane zostaną objęte przez inwestorów, będą oni łącznie posiadać akcje stanowiące 30,7% kapitału zakładowego i dysponować 30,4% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W takim przypadku Leszek Czarnecki będzie kontrolować akcje stanowiące 59,33% kapitału i dające prawo do 59,82% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu banku (w tym poprzez Getin Holding S.A. odpowiednio: 45,04% i 45,69%). Obecnie Czarnecki posiada akcje banku stanowiące 85,73% kapitału zakładowego i dające prawo do 85,95% głosów na walnym zgromadzeniu.

Na koniec grudnia 2014 r. grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71 oddziałów stacjonarnych i 14 mobilnych.