We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że I-IV kw. 2014 r. miała 12,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 18,30 mln zł wobec 7,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,10 mld zł w 2014 r. wobec 1,07 mld zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2014 r. wyniosła 25,98 mln zł wobec 1,86 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej, "Metra" - największego polskiego dziennika bezpłatnego oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.