"W dniu 1 kwietnia 2015 r., bank w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami ustalili cenę ostateczną akcji oferowanych na 24 zł za jedną nową akcję" - czytamy w informacji.

"Bank informuje także, że również w dniu 1 kwietnia 2015 r. bank w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami ustalili:
1) ostateczną liczbę nowych akcji oferowanych przez bank w ofercie na 20 000 000 nowych akcji;
2) ostateczną liczbę nowych akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym na 19 400 000 nowych akcji; oraz
3) ostateczną liczbę nowych akcji oferowanych inwestorom indywidualnym na 600 000 nowych akcji" - czytamy dalej.

Wcześniej bank informował, że w ramach pierwszej oferty publicznej, która rozpoczęła się 19 marca br., Idea Bank zaoferuje do 20 mln nowych akcji. Oferta publiczna obejmie także do 7 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy banku (tj. około 10% posiadanego przez nich obecnie pakietu), przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji.

Book-building trwał do 31 marca. Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane były od 23 do 30 marca br. W dniach 2-7 kwietnia przyjmowane będą zapisy od inwestorów instytucjonalnych.

Przewidywany termin pierwszego notowania akcji banku na GPW to 16 kwietnia br.

Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane zostaną objęte przez inwestorów, będą oni łącznie posiadać akcje stanowiące 30,7% kapitału zakładowego i dysponować 30,4% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W takim przypadku Leszek Czarnecki będzie kontrolować akcje stanowiące 59,33% kapitału i dające prawo do 59,82% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu banku (w tym poprzez Getin Holding S.A. odpowiednio: 45,04% i 45,69%). Obecnie Czarnecki posiada akcje banku stanowiące 85,73% kapitału zakładowego i dające prawo do 85,95% głosów na walnym zgromadzeniu.

Getin Holding poinformował wcześniej, że nie sprzeda akcji Idea Banku w ofercie publicznej, ale będzie uczestniczył w ofercie publicznej Idea Banku poprzez objęcie nowo emitowanych akcji banku.

Na koniec grudnia 2014 r. grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71 oddziałów stacjonarnych i 14 mobilnych.