Przydzielono 26,230 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Cena emisyjna była równa wartości nominalnej i wynosiła 100 zł.

"Obligacje były oferowane (...) poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów. W okresie przyjmowania zapisów tj. w okresie od dnia 16 marca 2015 roku do dnia 30 marca 2015 roku, zapisy złożyło i opłaciło 13 oferentów, składając zapisy na łącznie 26.230 sztuk obligacji. Obligacje przydzielono na rzecz wszystkich 13 oferentów" - czytamy w komunikacie.

Termin wykupu tych papierów został wyznaczony na 31 marca 2025 r. Oprocentowanie liczone jest na podstawie stawki WIBOR 6M + 400 pb w skali roku.

"Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" – podano także.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy posiada obecnie około stu placówek zlokalizowanych na terenie całej Polski.