PKN Orlen 

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 kwietnia br. o przeznaczeniu 705,72 mln zł na wypłatę dywidendy za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1,65 zł na akcję, wynika z projektów uchwał ZWZ. >>>> 

TriOil Resources Ltd. - kanadyjska spółka z grupy PKN Orlen - będzie działać pod nazwą Orlen Upstream Canada, poinformował Orlen. >>>>  

Idea Bank 

Cena emisyjna w ofercie publicznej Idea Banku została ustalona na 24 zł (wobec ceny maksymalnej wyznaczonej wcześniej na 32 zł), poinformowała instytucja. W transzy detalicznej znajdzie się ostatecznie 600 tys. akcji a w transzy instytucjonalnej - 19,4 mln akcji. >>>>  

Leszek Czarnecki i Getin Holding, którzy zrezygnowali ze sprzedaży posiadanych akcji Idea Banku, zadeklarowali, że kupią ponad 5% akcji banku w jego pierwotnej ofercie publicznej. >>>>  

Boryszew 

Akcjonariusze Boryszewa zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 kwietnia br. o wypłacie dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję, wynika z projektów uchwał ZWZ.>>>>  

PCC Rokita

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 kwietnia o przeznaczeniu 69,29 mln zł, na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 3,49 zł na akcję, podała spółka. >>>>

PBS 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy (PBS) dokonał przydziału obligacji serii PBS0325 o łącznej wartości nominalnej 2,62 mln zł, podał bank. >>>>  

FinCrea TFI, Sezam II FIZ  

FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Sezam II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Urząd. Wniosek wpłynął 30 marca br., sprawa jest w toku, czytamy na stronie internetowej UOKiK.

Polnord   

Nominalne zadłużenie netto grupy kapitałowej Polnord z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji ukształtowało się na poziomie 416,4 mln zł na dzień 31 marca 2015 r. Oznacza to spadek o 11,8 mln zł w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2014 r., poinformowała spółka. >>>>  

Polnord sprzedał 344 lokale netto na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych w I kw. 2015 r., podała spółka.  "Ponadto w I kwartale 2015 r. Polnord przekazał klientom 250 lokali. Najliczniejsze wydania mieszkań miały miejsce na projektach deweloperskich zlokalizowanych w Trójmieście i Szczecinie" - czytamy w komunikacie. 

Polnord rozważa przeprowadzenie w tym roku emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, której celem będzie pozyskanie środków przede wszystkim na rozwój biznesu, poinformował wiceprezes Tomasz Sznajder.>>>>  

Gino Rossi 

Gino Rossi spodziewa się do końca kwietnia decyzji kierunkowej banków w kwestii refinansowania obligacji spółki, poinformował agencję ISBnews prezes Tomasz Malicki. >>>>  

Celem strategicznym Gino Rossi jest wzrost marż i mocna poprawa cash flow operacyjnego, poinformował agencję ISBnews prezes Tomasz Malicki. >>>>   

Gino Rossi chce dynamicznie rozwijać sieć odzieży damskiej Simple w Polsce i otworzyć minimum 9 sklepów pod tą marką w tym roku, poinformował agencję ISBnews prezes Tomasz Malicki.>>>>  

Alior Bank 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie o odrzuceniu skargi Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Kasy Krajowej) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Jana z Kęt przez Alior Bank, poinformowała Komisja.>>>> 

GetBack 

Zysk netto firmy windykacyjnej GetBack wzrósł do 44,3 mln zł w 2014 r. z 10,1 mln zł rok wcześniej. Przychody netto spółki w 2014 r. wyniosły 107,5 mln zł, a rok wcześniej - 30,0 mln zł, podał GetBack. >>>>  

PGNiG  

Do Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) realizowanego przez Polską Spółkę Gazownictwa (spółkę zależną od PGNiG) zgłosiło się ponad 1300 pracowników, podała spółka. Zakończenie PDO w Polskiej Spółce Gazownictwa ogłoszone zostanie 17 kwietnia br. >>>>  

Grupa Azoty

Grupa Azoty ma oferty od dwóch specjalnych stref ekonomicznych zainteresowanych terenem, na którym realizowana będzie instalacja produkcji propylenu w Zakładach Chemicznych Police, poinformował prezes Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police Krzysztof Jałosiński. >>>>  

Kleba Invest 

Kleba Invest przydzieliła obligacje serii N o łącznej wartości 2,94 mln zł, poinformowała spółka. W ramach subskrypcji przeprowadzonej w dniach 18-31 marca objęto 2 936 obligacji serii N po cenie 1 000 zł każda. Papiery przydzielono 19 podmiotom. Kleba Invest podało również, że przekazało dzisiaj do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych całość środków na wykup 35 000 sztuk obligacji serii D. Tego samego dnia spółka dokonała spłaty zobowiązań związanych z pakietem niewprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst 30 000 sztuk obligacji serii BU.

Budimex Nieruchomości

Budimex Nieruchomości - spółka w 100% zależna od Budimeksu - nabyła od EMH Verwaltungs działkę o powierzchni 51,22 tys. m2 w Gdańsku za 11,4 mln euro netto (46,4 mln zł netto), w celu realizacji projektu deweloperskiego, podała spółka. "Przed nabyciem działka pozostawała niezabudowana. Budimex Nieruchomości sp. z o.o. planuje na niej uruchomienie projektu deweloperskiego" - głosi komunikat. Działka znajduje się przy ul. Jana Pawła II (dzielnica Zaspa - Młyniec). Źródło finansowania nabycia to środki własne, podano również.

TVN 

TVN był najchętniej oglądanym kanałem TV w Polsce w marcu w komercyjnej grupie wszystkich widzów w wieku 16-49 lat oraz w szczególnie poszukiwanej przez reklamodawców kategorii widzów l. 16-49 z dużych miast, podała spółka, powołując się na dane Nielsen Audience Measurement. Ogólny udział TVN w oglądalności w marcu był jednak niższy całodobowo od TVP1 i Polsatu, a w prime time - od TVP1. >>>>  

KGHM

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 kwietnia o przeznaczeniu 800 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4 zł na akcję (łącznie w dwóch ratach), podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. >>>>  

Erbud 

Erbud zawarł z OMEX Sławomir Stepnowski umowę na budowę budynku biurowo-usługowego we Wrocławiu za szacunkowo 25,45 mln zł, podała spółka. Przedmiotem umowy jest budowa budynku biurowo-usługowego w stanie "pod klucz" przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu. Termin realizacji przypada na okres od 2 kwietnia 2015 r. do 16 stycznia 2017 r., czytamy w komunikacie.

Synthos 

Synthos Finance AB - spółka zależna Synthos - wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro, podał Synthos. >>>>  

Mikrokasa

Mikrokasa przydzieliła obligacje serii L2 o łącznej wartości 1,7 mln zł, podała spółka. Celem emisji było pozyskanie środków na zintensyfikowanie akcji pożyczkowej, tj. zwiększenie liczby udzielonych pożyczek oraz klientów. >>>>