Produkcja ropy w USA w dół

Zwyżka cen ropy naftowej była relatywnie mocna, biorąc pod uwagę wczorajsze mieszane dane makroekonomiczne. Cotygodniowy raport amerykańskiego Departamentu Energii (DoE) po raz kolejny pokazał wzrost zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych – w minionym tygodniu wzrost ten wyniósł 4,77 mln baryłek i było to tylko nieznacznie więcej niż oczekiwano (4,5 mln baryłek). Tym samym, poziom zapasów ropy naftowej w USA po raz kolejny osiągnął rekord, docierając do poziomu 471,4 mln baryłek.

Inwestorzy na rynku ropy naftowej skupili się jednak nie na danych dotyczących zapasów, lecz na informacjach dotyczących produkcji ropy naftowej w USA. Ta wynosiła w minionym tygodniu 9,386 mln baryłek dziennie, co oznaczało delikatny spadek w porównaniu z wcześniejszym tygodniem. Reakcja inwestorów była jednak wyraźna, ponieważ przez wiele ostatnich tygodni produkcja ropy w USA rosła. Ostatnim razem, kiedy zanotowano spadek produkcji, był przedostatni tydzień grudnia.

Informacje o zmniejszeniu produkcji wywołały pytania dotyczące tego, czy ta tendencja się utrzyma na dłużej. Od kilku miesięcy amerykańskie firmy wydobywcze przechodzą bowiem restrukturyzację polegającą przede wszystkim na ograniczaniu liczby funkcjonujących szybów naftowych – a to powinno już niebawem przełożyć się na produkcję ropy w USA.

Brak wiary w irańskie porozumienie

Dodatkowo wczoraj kupującym na rynku ropy naftowej sprzyjało osłabienie amerykańskiego dolara, a także brak wiary w porozumienie dotyczące programu atomowego Iranu. Obecnie w szwajcarskiej Lozannie trwają rozmowy, w których uczestniczy m.in. amerykański Sekretarz Generalny John Kerry oraz niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier.

Politycy podkreślają, że już teraz chcą dogadać się w kilku kwestiach, co byłoby krokiem w kierunku ostatecznego porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego. Deadline na osiągnięcie tego porozumienia wyznaczono na koniec czerwca bieżącego roku, jednak był on już kilkakrotnie przesuwany.

Chociaż kraje biorące udział w negocjacjach wyrażają chęć do kontynuacji rozmów i do pewnych kompromisów, to na rynku widać brak wiary w to, że uda się takie porozumienie wypracować. Iran nie chce rezygnować ze swojego programu atomowego, co zresztą ma uzasadnienie – a tymczasem kraje Zachodu naciskają na bardzo duże ustępstwa ze strony tego bliskowschodniego kraju.

Optymizmu nie widać także w kontekście obecnie trwających rozmów. Można oczekiwać, że negocjujące kraje nie podejmą żadnych przełomowych decyzji, lecz raczej zaprezentują jakieś ogólniki i będą kontynuować rozmowy w kolejnych miesiącach.

Porozumienie w sprawie Iranu doprowadziłoby do zniesienia sankcji na eksport ropy z tego kraju, co niewątpliwie odbiłoby się na cenie tego surowca. Jednak na razie taki scenariusz wydaje się wątpliwy – to zaś sprzyja stronie popytowej na rynku ropy.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty