Ze względu na niewielką liczbę przypadających na dzisiaj publikacji makroekonomicznych, czwartkowa sesja na rynku walutowym powinna upłynąć dosyć spokojnie. Uwagę inwestorów przyciągną jedynie nowe informacje na temat sytuacji panującej na amerykańskim rynku pracy.

W drugiej połowie dnia zostaną także opublikowane dane obrazujące dynamikę zamówień na dobra trwałego użytku (prognoza -1.4% m/m) w Stanach Zjednoczonych.