"W pisemnym uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał na brak legitymacji materialno-prawnej Kasy Krajowej do wniesienia skargi na decyzję KNF" - czytamy w komunikacie.

W lipcu ub.r. KNF ogłosiła, że czeka na zgłoszenia banków gotowych wziąć udział w restrukturyzacji SKOK im. Św. Jana z Kęt. W sierpniu Komisja wyraziła zgodę na przejęcie kasy przez Alior Bank.