"Rozważamy dużą publiczną emisję obligacji niezabezpieczonych w tym roku. Na kwotę do 100 mln. Długoterminową, na korzystnych dla spółki warunkach" - powiedział Sznajder podczas konferencji prasowej.

"Emisja ma dać środki przede wszystkim na rozwój firmy, chcemy rozejrzeć się za nowymi projektami" - dodał prezes Piotr Wesołowski.

Sznajder dodał, że spółka ma obecnie w obligacjach 340 mln zł.

Spółka podała też dziś, że nominalne zadłużenie netto jej grupy kapitałowej z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji ukształtowało się na poziomie 416,4 mln zł na dzień 31 marca 2015 r. Oznacza to spadek o 11,8 mln zł w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2014 r.

Średnioterminowa strategia spółki zakłada obniżenie zadłużenia netto grupy o 50 mln zł w 2015 r.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie m.in. w: Warszawie, Trójmieście, Szczecinie i Łodzi.