Jego zdaniem, ekspansja zagraniczna to potrzeba chwili, która coraz częściej okazuje się niezbędnym elementem we wzroście wartości przedsiębiorstw.

"Spółki z udziałem Skarbu Państwa coraz częściej inwestują zagranicą. Przyczynia się to znacząco do poprawy ich wartości, dywersyfikacji działalności oraz wzrostu zatrudnienia. Łączna szacunkowa wartość inwestycji zagranicznych spółek kluczowych z udziałem Skarbu Państwa to 30 mld zł" - powiedział Baniak podczas debaty Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) dot. ekspansji zagranicznej polskich firm.

O ile duże przedsiębiorstwa coraz lepiej radzą sobie w działalności międzynarodowej, sektor małych i średnich przedsiębiorstw wciąż koncentruje się na bliskich, bardziej bezpiecznych rynkach lub w ogóle nie myśli o wychodzeniu poza granice. Komisja Europejska od wielu lat zwraca uwagę na fakt, że zbyt mała liczba europejskich MŚP prowadzi działalność zagraniczną, podkreśla KIG w komunikacie poświęconym debacie.

Z przeprowadzonych kilka lat temu na zlecenie KE badań wynika, że zaledwie 25% MŚP oprócz działalności krajowej prowadzi działalność w przynajmniej jednym innym kraju UE. Tych, które działają poza UE, jest zaledwie 13%. Jednocześnie podkreśla się, że firmy prowadzące działalność międzynarodową odnotowują wzrost nawet w trudnych okresach dla gospodarki. Europejskie firmy działające również poza UE należą do najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych.

Zdaniem KIG, obok wspierania innowacji, konieczne jest zakończenie prac nad jednolitą i spójną strategią promocyjną polskiej gospodarki. Podejmowane do tej pory działania przez różne instytucje, choć same w sobie cenne, nie przynoszą efektu synergii.

KIG podkreśla, że duży potencjał rozwoju współpracy zagranicznej polskich firm tkwi na rynkach pozaunijnych.

"Choć trudniejsze m.in. z powodu różnic kulturowych i czasem bardziej ryzykowne finansowo, powinny stać się przedmiotem większego zainteresowania ze strony polskich firm. Przede wszystkim dlatego, że w najbliższych latach to tzw. rynki wschodzące będą napędzać wzrost światowego PKB" - wskazał prezes KIG Andrzej Arendarski.

Krajowa Izba Gospodarcza już od 25 lat aktywnie wspiera nawiązywanie relacji handlowych przez polskie firmy, organizując każdego roku kilkadziesiąt misji handlowych, spotkań B2B oraz wystąpień targowych polskich firm. W działaniach promocyjnych KIG skupia się przede wszystkim na rynkach pozaunijnych.

Zachętą dla sektora MŚP do odważniejszego wchodzenia na zagraniczne rynki mogą być sukcesy polskich dużych firm.

"Dobry przykład idzie z góry. Duże polskie przedsiębiorstwa powinny służyć radą i doświadczeniem mniejszym firmom. Warto także pamiętać, że sukcesy większych firm tworzą pozytywny klimat i powiększają zaufanie zagranicznych partnerów do polskiego biznesu. Warto to wykorzystać" - podkreślił prezes KIG.

Jedną z bardziej aktywnych polskich firm jest największy towarowy przewoźnik kolejowy PKP Cargo. Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy podpisał umowę nabycia 80% udziałów w czeskiej spółce AWT, jednym z największych prywatnych przewoźników kolejowych w Europie, zawarł współpracę z HZ Cargo, chorwackim narodowym towarowym przewoźnikiem kolejowym i zakupił pozostałą część udziałów w PS Trade Trans, polskim spedytorze kolejowym.

"Jesteśmy drugim towarowym przewoźnikiem kolejowym w UE, ale mamy znacznie większe ambicje. Dużą szansą dla nas jest obsługa przewozów w trójkącie trzech mórz - Bałtyckiego, Adriatyckiego i Północnego, poszerzona o usługi około-logistyczne. To nasz kierunek rozwoju, chcemy zmienić się w europejskiego operatora logistycznego. Oczywiście, żeby zrealizować te cele potrzebujemy przede wszystkim stabilności w zakresie kosztu dostępu do infrastruktury, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, a także stabilności legislacyjnej i tu widzimy duże pole do współpracy" - powiedział członek zarządu PKP Cargo ds. finansowych Łukasz Hadyś. 

>>> Czytaj też: Belka: Niskie stopy procentowe to sprawa na całe pokolenie. To zła wiadomość