"Po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, walne zgromadzenie postanawia, że: zysk netto KGHM Polska Miedź za rok obrotowy 2014 w wysokości 2 413 709 451,22 zł, zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy 800 000 000,00 zł co stanowi 4 zł na jedną akcję,

- odpis na kapitał zapasowy spółki 1 613 709 451,22 zł" - czytamy w projektach uchwał.

Dzień nabycia praw do dywidendy ma być ustalony na 27 maja 2015 r., a terminy wypłaty dywidendy na: I rata - na 18 czerwca 2015 r. kwota: 2 zł na akcję, II rata - na dzień 19 października 2015 r.; kwota: 2 zł na akcję.

W 2014 r. akcjonariusze KGHM zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 5,00 zł za akcję, zgodnie z rekomendacją zarządu.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.