Są to obligacje o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,0% w skali roku i z terminem zapadalności 30 września 2021 r. Obligacje zostały wyemitowane w ramach dodatkowej emisji (tap issue) względem emisji o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro z września 2014 r., podano w komunikacie.

Dwa dni temu Synthos informował, że pierwotnym nabywcą tych obligacji jest BNP Paribas, który następnie zbędzie je na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jako jedynego nabywcy. EBOR oraz Synthos zawarły umowę ramową oraz list do inwestora (EBRD Investor Letter) określające zasady nabycia tych obligacji.

Analogicznie do poprzednich obligacji, Synthos Finance AB (publ) zamierza ubiegać się o dopuszczenie nowych papierów do notowań na rynku oficjalnych notowań Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market, podano także.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania. W 2014 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 4,6 mld zł.