Nasi emigranci zachowali się inaczej niż Hiszpanie, Portugalczycy czy Włosi i nie wrócili do ojczyzny. Brytyjski model państwa, społeczeństwa okazał się atrakcyjny. Nie oszukujmy się – nie chodzi tylko o pieniądze. Wielka Brytania nazywana jest czasem pierwszym państwem ponowoczesnym. Państwem obywatelskim, w którym społeczeństwo jest nieustannie włączane w proces rządzenia. I ten właśnie model okazał się tak atrakcyjny dla Polaków.

Warto więc z tej naszej stojącej na obrzeżach chaty wyjrzeć na świat i uważnie przyjrzeć się temu, jak Brytyjczycy robią politykę i państwo. A teraz wybory. Bo jeżeli nie będziemy szukali dobrych wzorów, to nasza chata jeszcze bardziej opustoszeje i będzie jeszcze bardziej na uboczu.