Sporą zwyżką wczorajszą sesję zakończyły notowania ropy naftowej oraz jej pochodnych. Na wyraźnym plusie zakończyły ją także ceny metali szlachetnych oraz niektórych soft commodities, np. kawy i bawełny. Z kolei pod presją podaży znajdowały się notowania zbóż, zwłaszcza pszenicy.

Zniesienie sankcji – nie tak szybko

W poniedziałek notowania ropy naftowej Brent i WTI podskoczyły w górę aż o 5%. Tak wyraźna zwyżka może być zaskoczeniem w obliczu podpisania porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego, do którego doszło w miniony czwartek. Jeszcze podczas czwartkowej sesji inwestorzy zareagowali na tę informację w intuicyjny sposób – cena ropy naftowej spadła, przy czym zniżka była większa w przypadku notowań europejskiej ropy Brent.

Jednak po pierwszej negatywnej reakcji, notowania ropy na początku tego tygodnia ruszyły mocno w górę. W pewnej mierze było to odreagowanie czwartkowych spadków. Po upływie nieco dłuższego czasu, inwestorzy mogli bowiem na spokojnie przeanalizować prawdopodobieństwo rychłego zniesienia sankcji nałożonych wcześniej na Iran przez kraje Zachodu.

Okazuje się, że chociaż porozumienie zostało osiągnięte i prawdopodobnie jego ostateczna forma zostanie podpisana do końca czerwca – czyli tak jak zakładano – to droga do zniesienia sankcji na eksport ropy naftowej jest zupełnie oddzielną historią. Na pewno nie nastąpi to prędzej niż w drugiej połowie tego roku – chociaż niektórzy przekonują, że do całkowitego uchylenia sankcji może dojść dopiero za rok.

Wczorajsza zwyżka cen, mimo że była dynamiczna, nie zmieniła ogólnego krajobrazu na wykresie ropy naftowej WTI. Cena tego surowca porusza się wciąż w średnioterminowej konsolidacji, która jest ograniczona poziomami 44 i 54 USD za baryłkę.

Jakość amerykańskiej pszenicy lepsza od oczekiwań

Wczoraj uwagę inwestorów na rynkach towarowych przyciągnęła także sytuacja na rynku pszenicy – głównie za sprawą raportu amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), który został opublikowany właśnie wczoraj.

USDA po raz pierwszy w tym sezonie zaprezentował dane dotyczące jakości uprawianej w USA pszenicy ozimej. Dane te były lepsze od oczekiwań – według departamentu, 44% pszenicy było dobrej lub bardzo dobrej jakości, podczas gdy oczekiwano wskaźnika na poziomie 42%. Sytuacja jest też lepsza niż w ubiegłym roku, kiedy to w analogicznym okresie jedynie 35% pszenicy było dobrej lub bardzo dobrej jakości.

Tak czy inaczej, wynik ten i tak nie jest dobry. Pięcioletnia średnia tego wskaźnika dla ostatnich 5 lat wyniosła 47%. Poza tym, prognozy pogody przynoszą niewielkie pocieszenie – wprawdzie na niektórych terenach uprawnych ma spaść więcej deszczu, ale pozostałe tereny będą go miały nadal zdecydowanie zbyt mało.

Notowania pszenicy mimo wszystko mają jednak ograniczone możliwości wzrostu. Produkcja tego zboża w różnych częściach świata jest duża, więc presja podaży powinna się utrzymać.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.