Polimex-Mostostal

Rada nadzorcza Polimex-Mostostal powołała z dniem 2 kwietnia Joannę Makowiecką-Gaca na prezesa zarządu, podała spółka. Jednocześnie odwołała Macieja Stańczuka ze składu zarządu spółki. >>>> 

Cyfrowy Polsat

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznacza zysk netto spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 177 213 590,79 zł w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwałach ZWZ. Decyzja ta była zgodna z rekomendacją zarządu. W 2014 r. Cyfrowy Polsat wypłacił 0,26 zł dywidendy za akcję.

Cyfrowy Polsat nabył spółki Teleaudio Dwa - lidera usług Premium Rate oraz InterPhone Service - producenta sprzętu telekomunikacyjnego i elektronicznego za łącznie 35 mln zł, podała spółka. >>>>  

Polkomtel przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego w wysokości 600 mln zł, podał Cyfrowy Polsat - właściciel 100% udziałów Polkomtela. Przedpłata wraz z alokacją do poszczególnych transz planowana jest na dzień 13 kwietnia br. Umowa kredytu terminowego (ang. Senior Facilities Agreement) w łącznej kwocie 7,95 mld zł została podpisana 17 czerwca 2013 r. pomiędzy Grupą Eileme 2 AB (publ), w skład której wchodzi spółka Polkomtel, a konsorcjum polskich i zagranicznych banków i instytucji finansowych. "Przedterminowa spłata części kredytu terminowego nie będzie miała wpływu na zapisy umowy kredytowej. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 24 czerwiec 2019 r." - czytamy w komunikacie.

CDRL 

Przychody ze sprzedaży CDRL - właściciela marki Cocodrillo - w sieci polskich sklepów wzrosły o 17% r/r w marcu i wyniosły 9,85 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-marzec przychody wyniosły 25,58 mln zł i były o 22% wyższe niż przed rokiem. >>>>  

Mostostal  Zabrze

Konsorcjum firm Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP, lider) oraz Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe "KZ" zawarło umowę na realizację budynku Galerii Głogovia w stanie surowym "pod klucz" w Głogowie, podał Mostostal Zabrze. Wartość umowy to 38,48 mln zł netto (47,33 mln zł brutto) - na konsorcjantów przypada po 50% tej kwoty. Inwestorem jest Saller Polbau Sp. z o.o. Poland Projekt Delta Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu. Obiekt powstanie przy ul. Piłsudskiego.

Redan 

Redan zawarł 2 kwietnia transakcje sprzedaży 158.388 akcji (stanowiących 10,76% kapitału spółki) serii C TXM za łączną cenę w wysokości 14 999 343,60 zł, podała spółka.>>>> 

PCM, Grupy Masterlease

Prime Car Management (PCM) przyjął nową politykę dywidendy, w której zakłada przeznaczanie na ten cel co najmniej 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Masterlease, podała spółka.>>>>  

Wojas 

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 15,19 mln zł w marcu br. i była wyższa o 15,3% r/r, poinformowała spółka. >>>>  

JHM Development 

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 12 mieszkań i 3 garaże w marcu, podała spółka. "W marcu 2015 roku sprzedano aktami notarialnymi 15 lokali, w tym: mieszkania 12, garaże 3. Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 43 lokale, w tym: - mieszkania 37, garaże 6" – czytamy w komunikacie.

GK Gino Rossi 

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 23,6 mln zł w marcu br. i były wyższe o 15% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Po trzech miesiącach tego roku sprzedaż grupy wzrosła o 11% r/r do 61,6 mln zł. >>>>  

Vistal

Akcjonariusze Vistal Gdynia zdecydują 30 kwietnia o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 4,26 mln zł, tj.0,30 zł na akcję na wypłatę dywidendy, wynika z projektów uchwał. >>>>  

GTC 

LSREF III GTC Investments B.V. - którego podmiotem dominującym jest Lone Star Real Estate Partners III, L.P. - złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Global Trade Centre (GTC), podał urząd.>>>>  

Górażdże 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o przedłużeniu o 4 miesiące terminu na zakończenie postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Górażdże Cement kontroli nad Duda Kruszywa oraz Duda Beton, podał urząd.>>>>  

Pragma Faktoring 

Akcjonariusze Pragma Faktoring zdecydują 5 maja o przeznaczeniu kwoty 4,0 mln zł na dywidendę, tj. 1,56 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. >>>>  

Marvipol

Grupa Marvipol zredukowała zadłużenie odsetkowe o 8,4% do 256,31 mln zł w I kw. 2015 r., podała spółka. Jednocześnie dług netto grupy zmniejszył się o 47,4% do 102,97 mln zł.>>>>  

Kruk 

Kruk wypłaci pierwszą w historii dywidendę, aby z jeszcze większą atencją patrzeć na koszty i "rosnąć, ale nie tyć", poinformował prezes Piotr Krupa w rozmowie z agencją ISBnews.>>>>   

Ronson 

Ronson sprzedał 186 lokali netto w I kw. 2015 r. wobec 206 lokali rok wcześniej, podała spółka. W tym samym okresie wprowadził do sprzedaży trzy nowe inwestycje, zwiększając ofertę do 1130 lokali. "W styczniu 2015 r. Ronson sprzedał 29, w lutym 49, a w marcu 108 lokali, co łącznie daje 186 sprzedanych mieszkań w I kwartale 2015 r. względem 206 w tym samym okresie przed rokiem" - czytamy w komunikacie. Najwięcej mieszkań (45) spółka sprzedała w inwestycji Moko w Warszawie, w Kamienicy Jeżyce w Poznaniu (41) i w Sakurze w Warszawie (25).

Integer.pl 

Integer.pl planuje rozszerzyć działania w kwestii ekspansji sieci Paczkomatów w Ameryce Północnej - w Kanadzie oraz w USA, poinformował prezes Grupy Integer.pl Rafał Brzoska.>>>>   

Grupa LC Corp

Grupa LC Corp sprzedała 480 lokali w I kwartale br. wobec 353 rok wcześniej, podała spółka. W Warszawie sprzedano w tym okresie 189 lokali wobec 52 rok wcześniej. We Wrocławiu było to 154 lokale (172 rok wcześniej), w Krakowie 72 (114 rok wcześniej), w Gdańsku 63 (9 rok wcześniej), w Łodzi 2 (6 rok wcześniej), podano w komunikacie.

ZA Puławy 

Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 134,38 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, podała spółka. >>>>  

Dom Development

Dom Development sprzedał 467 lokali netto i przekazał 190 lokali w I kw. br., podała spółka. Na wynik finansowy spółki za I kwartał 2015 roku wpływają głównie przekazania na projektach: Derby (77 lokali), Saska (30) i Żoliborz Artystyczny (29), podano w komunikacie.

Indata Software 

Indata Software zadebiutuje na rynku głównym GPW w środę, 8 kwietnia, podała giełda.>>>>

Fortuna Entertainment Group

Rada Nadzorcza Fortuna Entertainment Group N.V. podjęła decyzję, że w roku 2015 spółka nie wypłaci żadnej dywidendy, podała Fortuna. >>>>  

Grupa Robyg

Grupa Kapitałowa Robyg (wraz z jednostkami współkontrolowanymi przez grupę) zakontraktowała łącznie 534 lokale w I kwartale 2015 r., po uwzględnieniu rezygnacji klientów, podał Robyg.

PKO BP

Do czasu ustalenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla PKO Banku Polskiego zarząd podjął uchwałę o stosowaniu w granicach swoich kompetencji zalecenia KNF, podał bank. >>>>