Sprzedaż spółki Gino Rossi (łącznie detaliczna i hurtowa) wyniosła 14,1 mln zł w marcu i była o 2% wyższa niż rok wcześniej.

Sprzedaż detaliczna Gino Rossi wzrosła o 7% r/r do 10 mln zł, natomiast sprzedaż hurtowa spadła o 8% r/r do 4,1 mln zł w marcu.

W okresie styczeń-marzec sprzedaż spółki Gino Rossi wyniosła 38,5 mln zł i była wyższa o 3% w skali roku. Sprzedaż detaliczna wyniosła 26,5 mln zł i była wyższa o 2% r/r, zaś sprzedaż hurtowa po trzech miesiącach tego roku zwiększyła się o 5% r/r do 12 mln zł.

Sprzedaż spółki Simple, realizowana wyłącznie w salonach własnych i do salonów franczyzowych, wyniosła 9,5 mln zł, tj. wzrosła o 40% w porównaniu do wyniku w marcu 2014 roku. W okresie styczeń-marzec sprzedaż zwiększyła się o 27% r/r do 23,1 mln zł.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.