"Grupa Marvipol systematycznie zmniejsza i restrukturyzuje zadłużenie, zmniejszając marże odsetkowe oraz wydłużając okres zapadalności pozostającego do spłaty długu. W I kwartale działania te były kontynuowane, czego konsekwencją jest 8,4-proc. spadek zadłużenia" - powiedział dyrektor finansowy Marvipolu Łukasz Sekuła, cytowany w komunikacie.

"W minionym kwartale sfinalizowaliśmy również wielomiesięczne prace mające na celu uwolnienie części kapitału zaangażowanego w projekt Prosta Tower, których efektem było refinansowanie budynku biurowego przy wyższym wskaźniku długu do wartości zabezpieczenia. Dzięki tej transakcji i wygaszaniu kolejnych kredytów pod inwestycje, dług netto grupy Marvipol zmniejszył się aż o kolejne 93 mln zł" - dodał Sekuła.

Proces reorganizacji finansowania ma być kontynuowany w II kwartale br., m.in. poprzez wykup notowanych na Catalyst obligacji serii MVP0415 o łącznej wartości nominalnej 39,06 mln zł, podano także.

Spółka zadeklarowała, że będzie publikować informacje o stanie zadłużenia w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów. Jest również generalnym importerem lub wyłącznym przedstawicielem na Polskę marek samochodów Land Rover, Jaguar i Aston Martin. Model biznesowy grupy uzupełnia sieć myjni samochodowych Robo Wash. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r.