Indata będzie 471. spółką notowaną na głównym rynku oraz 3. debiutem na tym rynku w 2015 roku i 2. spółką, która w tym roku przejdzie z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Spółka planuje ofertę publiczną do 26 mln akcji w II połowie maja. Środki z emisji akcji w ramach tej oferty zostaną przeznaczone na działania akwizycyjne, rozwój sprzedaży eksportowej na rynkach Europy Zachodniej oraz rozszerzenie zasobów i kompetencji spółki.

Strategicznym celem rozwoju grupy Indata Software na lata 2015-2018 jest osiągnięcie pozycji, która umożliwi jej dalszy wzrost przychodów i rentowności dzięki rozwojowi produktów i zwiększaniu skali działalności. Działania te umożliwią uczestniczenie w największych projektach informatycznych w kraju, w tym również w projektach realizowanych dla podmiotów publicznych oraz prowadzenie efektywnej działalności za granicą.

Grupa Indata Software jest holdingiem spółek informatycznych i należy do czołowych dostawców systemów B2B w Polsce. Jest notowana na rynku New Connect od września 2010 r. (poprzednio pod nazwą Tro Media).