• Tania ropa i mocny USD wywierają presję na zyski
• Szacunki dotyczące I kw. od początku 2015 r. zostały obniżone już o 8%
• Możliwy wzrost sprzedaży Alcoa pomimo spadających cen aluminium

Jutro po zamknięciu rynków amerykańskich rozpoczyna się sezon publikacji zysków za I kwartał. Potencjalny wpływ mocnego USD na zyski jako pierwsza zaprezentuje spółka Alcoa.

Niższe ceny ropy i mocniejszy USD uderzyły w indeks S&P 500 w dwojaki sposób: spółki energetyczne, które stanowią około 10% indeksu, odnotowują znacznie niższe zyski, natomiast mocny USD obniża zyski generowane za granicą (stanowiące około 35-40% łącznych zysków S&P 500).

Od początku tego roku szacunkowe dane za I kwartał zostały obniżone już o 8%, jednak ostatnio nastąpiła pewna stabilizacja. Biorąc pod uwagę, że analitycy sprzedaży zwykle pozostają w tyle za krzywą w efekcie dużych zmian poziomów zysków, oceniamy, że zyski spółek amerykańskich w nadchodzącym sezonie mogą okazać się rozczarowujące.

Opcja put w pieniądzu z terminem 15 maja (2080) wydaje się atrakcyjna w kontekście niepewnych zysków w I kwartale – obecnie znajduje się na poziomie 37,30 USD, co odpowiada premii w wysokości 1,8%. Naszym zdaniem taka cena opcji jest korzystna, by zabezpieczyć długie pozycje w akcjach spółek amerykańskich w tym okresie.

Alcoa jednak bez zmian

W tym tygodniu rozpoczyna się sezon publikowania zysków; już jutro, po zamknięciu rynków, poznamy raport spółki Alcoa. Przewiduje się, że zysk na akcję wzrośnie o 186% w ujęciu rok do roku, a sprzedaż - o 9% w ujęciu rok do roku pomimo mocnego USD i spadku cen aluminium (spadek o 4% w ujęciu rok do dnia, tj. o 13% od końca listopada).

Od lutego, kiedy to ceny akcji osiągnęły maksimum, nastąpił spadek aż o 20%. Alcoa nadal narażona jest na ryzyko spadków, ponieważ obecna cena akcji odzwierciedla oczekiwania dotyczące zysków w 2015 r., które mogą okazać się niemożliwe do realizacji pomimo dążenia do cięcia kosztów ze strony zarządu.