Zwyczajowo też będzie mu towarzyszyć konferencja prasowa prezesa Kurody – ta rozpocznie się o godz. 8:30. To posiedzenie będzie pewną formą przygotowania do tego, co zobaczymy na kolejnym spotkaniu 30 kwietnia. Wtedy BOJ zaprezentuje nowe prognozy makroekonomiczne, które będą jednocześnie trudną formą znalezienia konsensusu wobec możliwości banku centralnego w kontekście ponownie słabnącej gospodarki. Spekuluje się, że BOJ może obniżyć prognozę 1,0 proc. wzrostu inflacji bazowej CPI w roku fiskalnym kończącym się w marcu 2016 r. W grę wchodziłyby też modyfikacja osiągnięcia celu inflacji na poziomie 2,0 proc. i ewentualne zwiększenie luzowania, czyli skali programu skupu aktywów. I na to po cichu ponownie zdają się liczyć inwestorzy na rynku JPY – ten na przestrzeni ostatnich dni zaczął znów słabnąć.

Szanse na to, że Kuroda „naprowadzi” już jutro rynek na to, że 30 kwietnia mogłaby zapaść decyzja o zwiększeniu QE nie są jednak duże. Zwłaszcza, że ekonomiści są podzieleni w tej kwestii. Dodatkowo doradcy rządu premiera Abe dawali wcześniej do zrozumienia, że kolejna, wyraźna fala osłabienia jena względem pozostałych walut, nie byłaby raczej wskazana.
Zakładając, że jen zacznie się ponownie umacniać, jedną z ciekawszych relacji może być NZD/JPY. Dolar nowozelandzki ostatnio pozostaje słabszy, gdyż rynek obawia się aktywności ze strony tamtejszego banku centralnego.

Na układzie NZD/JPY widać, że sygnałem słabości rynku byłby nieudany test oporu w okolicach 90,90 i naruszenie linii trendu wzrostowego na 89,55 (jest ona ciągnięta od minimum z 3 lutego b.r.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.