"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi w drodze oferty (…) nie więcej niż 450.000 nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w uchwale.

Akcje serii F zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej, podano również.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie PDA oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych" - czytamy dalej.

W uzasadnieniu uchwały podano, że głównym celem emisji akcji jest pozyskanie środków finansowych w kwocie do 16 mln zł, które posłużą wsparciu wdrożenia nowych projektów inwestycyjnych Esotiq & Henderson gwarantujących wzrost potencjału spółki i umocnienie jej pozycji konkurencyjnej.

"Wpływy uzyskane dzięki emisji akcji serii F umożliwią realizację celów sformułowanych w ramach strategii rozwoju obejmującej przede wszystkim rozbudowę sieci salonów Esotiq w Polsce i za granicą, poszerzenie oferty kosmetyków, wprowadzenie nowych linii bielizny oraz nowej linii odzieżowej Eva Minge. W ocenie zarządu, emisja publiczna akcji jest najbardziej efektywnym sposobem pozyskania dodatkowych środków finansowych na korzystnych warunkach" - podano w uzasadnieniu.

W drugiej połowie lutego prezes Esotiq & Henderson Adam Skrzypek informował, że spółka czeka na zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), które powinno nastąpić w "najbliższych miesiącach".

Przychody Esotiq & Henderson w 2014 roku wzrosły o 17% r/r do 105,07 mln zł, a zysk netto zwiększył się o 48,5% r/r i wyniósł 5,21 mln zł.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2011 r.