Przedmiotem umowy jest korzystanie przez kontrahenta z systemu rezerwacji hotelowych oferowanego przez spółkę iAlbatros SAS, podano w komunikacie.

SMT szacuje wartość podpisanej umowy na kwotę około 6-8 mln euro rocznie, jednak ostateczna wartość przychodów ze sprzedaży iAlbatros SAS z tytułu realizacji powyższej umowy będzie zależna od liczby i rodzaju rezerwacji hotelowych faktycznie dokonanych przez kontrahenta z wykorzystaniem systemu iAlbatros SAS.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.