"Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (...), informuje, że wartość aktywów netto zarządzanych przez spółkę na koniec marca 2015 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 7 790 163 266,84 zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała również, że na powyższą sumę aktywów składało się 9 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, w którym znajdowało się 927 992 613,68 zł, 367 998 748,24 zł w 4 subfunduszach wydzielonych w ramach Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 1 686 292 472,87 w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 2 141 088 615,88 zł w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 2 666 790 816,17 zł w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa).

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.