Według analityków Wood & Company, przy obecnych poziomach notowań rynkowych, wszystkie akcje analizowanych banków mogą zyskać na wartości.

Według szacunków analityków najwięcej może wzrosnąć kurs akcji Getin Noble Banku. Na tych walorach inwestorzy mogą zarobić nawet 55 proc.

W ocenie Wood & Company najmniejszy potencjał wzrostowy (1,6 proc.) mają akcje Banku Handlowego.

Banki: Rekomendacje Wood & Company z 8 kwietnia 2015 r.
rekomendacja cena docelowa potencjalny spadek/wzrost
stara            nowa            stara           nowa      zmiana w proc. cena rynkowa*   w proc.
GETINOBLE kupuj kupuj 3,32 2,52 -24,1 1,62 55,6
ALIOR kupuj kupuj 91,20 104,30 14,4 84,93 22,8
PKOBP kupuj kupuj 46,70 41,70 -10,7 34,14 22,1
MILLENNIUM        trzymaj kupuj 8,23 7,76 -5,7 6,84 13,5
INGBSK trzymaj kupuj 139,40 157,70 13,1 140,50 12,2
PEKAO trzymaj trzymaj 192,20 200,30 4,2 183,30 9,3
BZWBK trzymaj trzymaj 405,00 379,60 -6,3 347,50 9,2
MBANK trzymaj trzymaj 507,20 472,10 -6,9 445,00 6,1
HANDLOWY trzymaj trzymaj 118,50 111,10 -6,2 109,35 1,6
*rynkowa cena z dnia wydania rekomendacji z godz. 13:30