"Zarząd Es-System, zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, zawnioskował przeznaczenie zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2014, w wysokości 2 715 356,89 zł, a także kwoty 366 563,24 zł pochodzącej z likwidacji 'Programu motywacyjnego spółki Es-System S.A.', którego główne założenia zostały przyjęte uchwałą nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 27 października 2006 roku, na: wypłatę dywidendy w kwocie 2 143 181,85 zł, kapitał zapasowy w kwocie 938 738,28 zł" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: 42 863 637, a wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję: 0,05 zł, podała również spółka.

Według propozycji, dzień dywidendy to 30 czerwca, a termin wypłaty dywidendy - 14 lipca 2015 r.

Rada nadzorcza zaopiniuje wniosek zarządu na posiedzeniu 9 kwietnia 2015 r. Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku podejmie zwyczajne walne zgromadzenie.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 166 mln zł w 2013 r.

W okresie 2014 r. spółka miała 6,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 169,02 mln zł w porównaniu z 166,42 mln zł rok wcześniej.