"Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie wraz jednostką zależną Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie, jako akcjonariusze spółki, w związku z porządkiem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 15 kwietnia 2015 roku, zgłosiły kandydatury pana Jerzego Mazgaja oraz pana Łukasza Magiery na członków rady nadzorczej spółki następnej kadencji" – czytamy w komunikacie.

Jerzy Mazgaj - prezes i główny akcjonariusz Alma Market - od lipca 2008 roku pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Vistuli. Łukasz Magiera jest dyrektorem finansowym w Alma Market.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.