Zysk operacyjny wyniósł 161,33 mln zł wobec 32,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 447,71 mln zł w 2014 r. wobec 278,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 117,02 mln zł wobec 21,32 mln zł zysku rok wcześniej.

"Poprawa wyniku finansowego nastąpiła w związku z wydaniami mieszkań na projektach zakończonych w 2014 roku oraz okresach wcześniejszych. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost ilości realizowanych projektów, którego efekty w pełni zostały odniesione na wyniki 2014 roku. Liczba projektów, w ramach których realizowana była sprzedaż wzrosła z 12 w 2011 roku do 29 w 2014 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Zakończenie atrakcyjnych i wysokomarżowych projektów oraz księgowe rozliczenie ich przychodów i kosztów przełożyło się na uzyskanie wysokiej marżowości na wszystkich poziomach" - napisano dalej.

Rentowność sprzedaży w 2014 roku wyniosła 37%, a rentowność netto 30%.

Atal S.A. to firma deweloperska obecna na polskim rynku od ponad 20 lat. Specjalizuje się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, biurowych i handlowo-magazynowych zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Założycielem i właścicielem firmy jest znany polski przedsiębiorca Zbigniew Juroszek. Firma w grudniu 2013 roku zadebiutowała na rynku Catalyst.