Ok. godz. 9:05 za akcję spółki płacono 127 zł po wzroście o 14,41% wobec kursu odniesienia.

PEManagers jest 472. spółką notowaną na głównym rynku oraz 4. debiutem na tym rynku w 2015 roku.

31 marca 2015 r. akcjonariusz MCI.PrivateVentures FIZ dokonał przydziału 411.863 akcji serii D (wszystkich oferowanych akcji). Średnia stopa redukcji w transzy otwartej wyniosła 90,23% (złożonych zostało 1 713 zapisów na łącznie 460.953 Akcji Oferowanych). W transzy inwestorów instytucjonalnych przyjęto 56 zapisów na 305.473 akcji oferowanych. Łączna wartość przeprowadzonej oferty sprzedaży wyniosła 45,72 mln zł.

Private Equity Managers S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej zajmującej się zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych z udziałem MCI. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers S.A. inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE.