W czwartek około godziny 10:13 za akcje Polenergii płacono 32,90, po wzroście kursu o 2,49% wobec ostatniego zamknięcia.

Jak podała spółka, analitycy DM BZ WBK zwrócili uwagę na potencjał rozwoju Polenergii w związku z nową ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz na jej portfel projektów wiatrowych. Podkreślili także potencjał dalszego wzrostu wartości poprzez pozytywną ekspozycje na rynek CO2 i potencjał projektów farm wiatrowych na morzu.