Tymczasem za Oceanem trwają dyskusje na temat przyszłości polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych. Jak wynika z protokołu z marcowego posiedzenia Fed, członkowie FOMC w dalszym ciągu nie są jednomyślni w kwestii terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych. „Kilku członków uznało, że dane i prognozy ekonomiczne prawdopodobnie zagwarantują początek normalizacji podczas czerwcowego posiedzenia” – czytamy w opublikowanych w środę minutkach. Zdaniem sceptyków, znaczący spadek cen energii, przy jednoczesnej aprecjacji amerykańskiego dolara, będzie sprzyjać obniżeniu inflacji, co z kolei pozwoli na wstrzymanie się z decyzją o odejściu od polityki zerowych stóp procentowych aż do końca 2015 roku.

Rano z Wielkiej Brytanii napłynęły informacje o bilansie handlu zagranicznego. O godz. 13.00 BoE podejmie natomiast decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Popołudniu poznamy także cotygodniowe dane obrazujące aktualną sytuację na amerykańskim rynku pracy – analitycy spodziewają się wzrostu liczby osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych do 285K.