Zysk brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 3,11 mld zł w tym okresie, co oznacza spadek o 4,2 proc. w skali roku.

Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 2,49  mld zł, co oznacza spadek o 4,8 proc. r/r.

Wynik z odsetek spadł o 4,3 proc.  r/r do 5,78 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 2,09 mld zł i był niższy o 5,3 proc. w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności bankowej wzrósł o 2,5 proc. do 9,44 mld zł. Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 6,6 proc. r/r do 1,54 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 6,5 proc. w skali roku do 4,77 mld zł na koniec lutego.

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 1,04 mld zł na koniec lutego br., co oznacza spadek o 2,7 proc. w skali roku.

Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,71% na koniec grudnia 2014 r. wobec 14,93 proc. na koniec września ub.r.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,45% na koniec grudnia wobec 13,72% na koniec września 2014 r. 

>>> Czytaj też: Coraz trudniej o darmowe konta. Banki podnoszą opłaty