"Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 567 260 891,17 zł dzieli się w sposób następujący:
1) na dywidendę – 555 915 673,35 zł,
2) na kapitał rezerwowy - 11 345 217,82 zł" – czytamy w uchwale.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 25 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy to 9 lipca 2015 r.

Decyzja walnego zgromadzenia jest zgodna rekomendacją zarządu Orange Polska, o której spółka informowała w marcu.

W ub.r. akcjonariusze spółki również zdecydowali o wypłacie 0,50 zł dywidendy na akcję.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.