We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że  I-IV kw. 2014 r. miała 30,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 29,70 mln zł wobec 17,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 175,19 mln zł w 2014 r. wobec 145,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 32,19 mln zł wobec 17,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.