"Zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 3.465.719,10 zł zostanie:
1. w kwocie 0,20 zł przeznaczony na pokrycie straty za rok 2010,
2. w kwocie 3.465.718,90 zł przeznaczony na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w projekcie uchwały.

W ubiegłym roku akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2013 r. na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat poprzednich.

Kerdos Group miała w 2014 r. 7,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 18,62 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3,47 mln zł wobec 2,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą.