"Przedmiot umowy obejmuje m.in. zaprojektowanie, wdrożenie i integrację Systemu Informacji Przestrzennej, dostawę, instalację i konfigurację systemu w polskiej wersji językowej, budowę modelu danych oraz dostarczenie danych i zasilenie systemu danymi. W ramach zamówienia spółka będzie uczestniczyć w zaprojektowaniu, wdrożeniu i integracji systemu" - głosi komunikat.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Umowa wchodzi w życie pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podano również.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez rozwój oraz integrację i utrzymanie rozwiązań. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.