Spółka przypomina, że akcjonariusze Kernel Holding zdecydowali o wypłacie 0,25 USD na akcję dywidendy w grudniu ub.r.  Kernel podał wtedy, że rada dyrektorów ma wyznaczyć dzień ustalenia prawa do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy.

Wcześniej Kernel zapowiadał, że zamierza wypłacać coroczną dywidendę w wysokości 0,25 USD na akcję począwszy od roku obrotowego 2013/2014 (tj. 1 lipca 2013 r. - 30 czerwca 2014 r.).

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.