Wirtualna Polska  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez spółkę Wirtualna Polska Holding w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, E oraz praw do akcji serii E, podał urząd. >>>> 

Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 20,4% r/r do 383,7 mln zł w marcu br., podała spółka. >>>>  

Monnari Trade

Monnari Trade odnotowało 30,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 17,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kerdos Group 

Akcjonariusze Kerdos Group zdecydują o niewypłacaniu dywidendy podczas walnego zwołanego na 8 maja br., , wynika z projektów uchwał spółki.  >>>>   

CUBE.ITG   

Konsorcjum firm MGGP (lider) oraz CUBE.ITG podpisało z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę na dostawę i wdrożenie w PSE Systemu Informacji Przestrzennej (SIP), wartą 13,4 mln zł brutto. Udział CUBE.ITG w konsorcjum kształtuje się na poziomie 30%, podała spółka. >>>>  

BGŻ, BNP Paribas Bank Polska  

Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) oraz BNP Paribas Bank Polska uzyskały zgodę Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na połączenie, wydaną w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, podały banki w komunikatach. >>>>   

Kernel

Rada dyrektorów Kernel Holding wyznaczyła dzień ustalenia prawa do dywidendy na 23 kwietnia br., a termin jej wypłaty na 30 kwietnia br., podała spółka. >>>> 

Vivid Games

Vivid Games zawarł z Flexion umowę na dystrybucję gry Real Boxing w alternatywnych kanałach dystrybucji Android, podała spółka. >>>>  

Kupiec  

Kupiec przedstawił nową strategię rozwoju, zakładającą m.in. stabilny wzrost segmentu spedycyjnego, pozyskanie inwestora branżowego w perspektywie 5 lat i wypłacanie dywidendy w wysokości min. 25% zysku netto, podała spółka. Ważny element w strategii rozwoju spółki stanowi rozszerzanie jej grupy kapitałowej, w której docelowo może znaleźć się od 3 do 5 podmiotów. >>>>  

Ronson 

Ronson otrzymał pozwolenie na użytkowanie III etapu Verdis w Warszawie. W chwili ukończenia inwestycji sprzedanych było 136 ze 146 oferowanych lokali, podała spółka. "Sprzedaż niemal wszystkich mieszkań w Verdis III jeszcze przed oddaniem projektu do użytkowania potwierdza dobre dopasowanie naszej oferty do aktualnych potrzeb rynku. Wola to obecnie dzielnica numer jeden wśród szukających nowego mieszkania w stolicy. My również stawiamy na tę lokalizację - oprócz Verdis realizujemy tu dwa inne projekty: Espresso przy ul. Jana Kazimierza oraz nowy projekt City Link przy ul. Wolskiej, w pobliżu stacji metra Rondo Daszyńskiego" – powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie. Dzięki uzyskanemu pozwoleniu na użytkowanie Ronson rozpoczął już przekazywanie lokali ich nabywcom. „Przewidywane jest przekazanie prawie wszystkich lokali z trzeciego etapu Verdis jeszcze w drugim kwartale 2015 r., co powinno korzystnie przełożyć się na wyniki finansowe spółki w tym okresie" – czytamy dalej.

Mirbud 

Mirbud sfinalizuje przejęcie spółki Expo Arena z Ostródy do końca czerwca, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Jerzy Mirgos. >>>>  

JHM Development 

JHM Development spodziewa się, że w tym tygodniu Centrum Handlowe Marywilska otrzyma pozwolenie na budowę kolejnej fazy inwestycji – parku handlowego o wartości ok. 25 mln zł, poinformował agencję ISBnews wiceprezes spółki Jerzy Mirgos. >>>>   

Inpro

Inpro wprowadziło do sprzedaży 18 domów w ramach etapu H osiedla Wróbla Staw Domy w Gdańsku. To ostatni etap tej inwestycji, podała spółka. "Inwestycja jest realizowana w 4 etapach. Oprócz 18 domów z ostatniego już etapu H, którego zakończenie budowy zaplanowano na 30 maja 2016 r., w aktualnej ofercie pozostały jeszcze dwa domy z zakończonego już etapu C oraz trzy domy w ramach etapu D" - głosi komunikat.

Uniwheels 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła dziś prospekt emisyjny sporządzony przez spółkę Uniwheels w związku z ofertą publiczną akcji, podała firma. Uniwheels planuje pozyskać do ok. 271 mln zł z nowej emisji. Publikacja prospektu przewidziana jest na 14 kwietnia. >>>>  

IMS 

Zarząd Internet Media Services (IMS) zmienił rekomendację dotyczącą dywidendy za 2014 rok, proponując przeznaczenie na nią ok. 2,7 mln zł, co da wypłatę w wysokości 8 gr na akcję (wobec odpowiednio ok. 2,0 mln zł i 6 gr na akcję wcześniej), podała spółka. >>>>   

Hyperion 

Hyperion zamknął emisję obligacji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości 8,17 mln zł i rozważy wprowadzenie papierów do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, podała spółka. >>>>  

BOŚ Bank 

Agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła oceny ratingowe dla Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), m.in. rating długoterminowy IDR w walucie obcej BBB oraz krajowy rating długoterminowy A(pol) – oba z perspektywą negatywną, podał bank. >>>>  

Ghelamco  

Ghelamco zamknęło ubiegły rok wzrostem płynności i wskaźnikiem wypłacalności na poziomie 54%. Nie obawia się o „zachwianie kowenantów finansowych" nawet przy spadku wartości nieruchomości, poinformował dyrektor finansowy i członek zarządu Ghelamco Invest Jarosław Jukiel. >>>>  

PKP Cargo 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP Cargo powołało Raimondo Egginka do składu rady nadzorczej, podała spółka. >>>> 

EC Będzin 

Elektrociepłownia Będzin przeprowadziła emisję 3 000 trzyletnich obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków na przejęcie Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech.>>>>   

Netia

Netia wprowadza nową ofertę usług telewizyjnych i wirtualnego operatora komórkowego MVNO, poinformowali przedstawiciele operatora. "Agresywna" oferta cenowa ma przyciągać do Netii nowych klientów. >>>> 

AviaAM Leasing 

Akcjonariusze AviaAM Leasing AB zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 0,09 euro na akcję za 2014 rok, podała spółka.