Konsorcjum firm Szybki Tramwaj Sp. z o. o. i STRABAG Sp. z o. o., 11 kwietnia br. zakończyło prace przy budowie SST. Realizacja inwestycji trwała 24 miesiące, w całości finansowana była przez Wykonawcę i kosztowała 165 mln zł brutto.

W ramach kontraktu, Generalny Wykonawca STRABAG zrealizował pierwszy odcinek linii Szybkiego Tramwaju w Szczecinie, od Basenu Górniczego do pętli pośredniej Turkusowa. Spółka zbudowała 4-km podwójne torowisko wraz z kompletną nowoczesną infrastrukturą techniczną umożliwiającą zdalne sterowanie urządzeniami torowymi.

Ponadto wykonała sieć trakcyjną o długości 8,2 km, wykop obudowany (789 m), estakady nad ulicą Hangarową (66 m), wiadukt i kładkę technologiczną w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich (17 m), a także kładkę - przystanek Lotnisko (75 m). Do zadań Wykonawcy należało również wybudowanie tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi wraz z pochylniami dla osób niepełnosprawnych oraz tunelu dla pieszych pod istniejącą linią tramwajową pomiędzy stacjami Szczecin Zdroje Oleszna – Szczecin Dąbie.

STRABAG przebudował także wiele sieci branżowych, takich jak sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2,5 km, kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Batalionów Chłopskich, Bagiennej i Hangarowej, urządzeń wodno-melioracyjnych, sieć elektroenergetyczną oświetlenia ulicznego w ulicy Hangarowej i Batalionów Chłopskich, gazową niskiego i średniego ciśnienia, sieć cieplną, wykonaną z rur preizolowanych w technologii bezkanałowej oraz sieć teletechniczną i teleinformatyczną.

Jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć związanych z inwestycją była translokacja Willi Gruneberga, zlokalizowanej przy ulicy Batalionów Chłopskich 61. Wpisany do rejestru zabytków budynek musiał zostać przesunięty o 45 metrów, ze względu na jego kolizję z nowobudowaną inwestycją SST. STRABAG wykonał przestrzenną inwentaryzację laserową istniejącej bryły budynku, zaś przy współpracy z należącym do Grupy Zentrale Technik z Wiednia, opracował projekt technologiczny translokacji willi w nowe miejsce, na nowe fundamenty. Operacja przesuwania trwała 15 godzin ze średnią prędkością przesuwu 3 m/h. Następnie ustawiono budynek na odpowiednich rzędnych i wykonano podlewkę betonową łączącą strop nad piwnicą ze ścianami fundamentowymi.

- Jak zawsze oddajemy do dyspozycji całego społeczeństwa nasze kompetencje, siłę, wiedzę oraz doświadczenie koncernu. Realizacja inwestycji Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, w tym operacja przemieszczenia Willi Gruneberga, wymagała od nas zastosowania wielu niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Dlatego z wielką satysfakcją zakończyliśmy zrealizowane przez STRABAG przedsięwzięcie, które na pewno przyczyni się do zmniejszenia czasu dojazdu mieszkańców zarówno do centrum miasta, jak i nieopodal położonych dzielnic. Warto także podkreślić, że dzięki bardzo dobrej sytuacji finansowej Grupy Strabag, w porozumieniu z bankiem PKO BP byliśmy w stanie wziąć na siebie cały ciężar finansowania budowy przez cały okres realizacji, tj. przez dwa lata, bez angażowania środków publicznych – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o. o.

Budowa pierwszego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju to krok w stronę nowego bezkolizyjnego połączenia tramwajowego w Szczecinie, łączącego prawo- i lewobrzeżną część miasta. Konsorcjum inwestycję zrealizowało ze środków własnych, które miasto zwróci po oddaniu SST do użytkowania. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013