"Nowa rekomendacja wynosi 8 gr/akcję, tj. ok. 2,7 mln zł (dokładna wartościowo kwota dywidendy wyliczona zostanie po zakończeniu transz skupu akcji własnych przypadających przed dniem dywidendy), przy poprzedniej rekomendacji 6 gr/akcję, tj. ok. 2 mln zł. Podwyższenie rekomendacji wynika z bardzo dobrej i stabilnej sytuacji finansowej grupy kapitałowej IMS." - czytamy w komunikacie.

Nowa wysokość dywidendy na 1 akcję oznacza 100% wzrostu w porównaniu do dywidendy wypłaconej za rok 2013, podano również.

IMS podkreśla, że rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendy, stanowiącą o corocznym przeznaczaniu części wypracowanego zysku (między 30% a 50%) do podziału między akcjonariuszy.

"Pozostała część zysku alokowana będzie w inwestycje w najbardziej rentowne segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski grupy IMS." - czytamy dalej.

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).