Zysk operacyjny wyniósł 27,89 mln zł wobec 15,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 186,96 mln zł w 2014 r. wobec 111,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 19,47 mln zł wobec 12,90 mln zł zysku rok wcześniej.

Elzab to producent urządzeń elektronicznych, jak m.in. kasy fiskalne.