Tauron

Kazimierz Grzechnik został odwołany z funkcji prezesa Tauron Wydobycie, podał Tauron. Jerzy Wróbel, wiceprezes, złożył rezygnację. Obecnie zarząd pracuje w dwuosobowym składzie: Terasa Rajca – Bisztyga i Wojciech Rorot. "Grzechnik został odwołany z powodu negatywnej oceny jego pracy, w tym zwłaszcza w związku z wynikami ekonomicznymi, jakie osiąga Tauron Wydobycie" – czytamy w komunikacie. Niezwłocznie zostanie zwołane posiedzenie rady nadzorczej spółki, na którym podjęte zostaną decyzje w sprawie uzupełnienia składu zarządu, podano również.

PBG 

PBG w upadłości układowej złożyło w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto, Wydział XI Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych wniosek o zmianę terminu zgromadzenia wierzycieli w sprawie głosowania nad przyjęciem układu z wierzycielami na koniec czerwca 2015 roku, podała spółka. Pierwotny termin głosowania został wyznaczony przez Sędziego Komisarza na dni 27, 28 i 29 kwietnia. "Decyzja zarządu spółki (…) podyktowana była stanem zaawansowania rozmów pomiędzy spółką a wierzycielami finansowymi - tj. instytucjami finansowymi, będącymi głównymi wierzycielami spółki, posiadającymi powyżej dwóch trzecich ogółu wierzytelności układowych wobec spółki uprawnionych do głosowania nad układem, a zatem posiadającymi decydujący głos w sprawie przyjęcia układu spółki z wierzycielami" – czytamy w komunikacie. Jak podano, w chwili obecnej kontynuowane są rozmowy w sprawie umowy restrukturyzacyjnej (…), której istotnym zapisem będzie zobowiązanie wierzycieli finansowych do głosowania za przyjęciem układu.

Elzab

Elzab odnotował 24,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 12,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym. >>>>  

Alumetal 

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 29,4 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,95 zł na akcję, podała spółka. Walne zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na 22 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy - na 29 czerwca. >>>>  

Ipopema 

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad CC35 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, podał Urząd. >>>>  

NWR 

New World Resources (NWR) wyprodukowało 1,778 mln ton węgla w I kw. 2015 roku, a sprzedała w tym okresie 999 tys. ton węgla koksowego i 566 tys. ton węgla energetycznego, podała spółka. Średnia cena węgla koksowego wyniosła 90 euro za tonę, a węgla energetycznego 56 euro za tonę. Średni kurs EUR/CZK FX w I kw. 2015 r. wynosił 27,62. 

Seco/Warwick 

Seco/Warwick dokonał odpisów aktualizujących wartość swoich spółek zależnych w Brazylii i Indiach o łącznie 18,6 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Obciąży to wynik grupy za 2014 rok. >>>>  

Olympic 

Olympic Entertainment Group odnotowała 36,7 mln euro przychodów z hazardu w I kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 12,2% r/r, podała spółka. >>>>  

Grupa Pragma Inkaso 

Grupa Pragma Inkaso oczekuje wysokiej podaży portfeli bankowych o charakterze biznesowym i planuje zainwestować w nabycie tych portfeli kwotę do 30 mln zł oraz osiągnąć udział w rynku na poziomie przekraczającym 20%, podała spółka. >>>>  

Wirtualna Polska  

Oferta publiczna łącznie do 14,8 mln istniejących i nowych akcji Wirtualnej Polski Holding o łącznej maksymalnej wartości ok. 550 mln zł rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>  

Ursus 

Ursus otrzymał europejskie świadectwo homologacji na autobus elektryczny marki Ursus, typ E70110, o nazwie handlowej Ekovolt, podała spółka. >>>>  

Hawe 

Hawe liczy na finalizację sprzedaży do 30% akcji spółki Mediatel funduszom Carlson Ventures International Limited oraz Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd po dopuszczeniu akcji Mediatela do obrotu giełdowego, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>  

Hawe jest zainteresowane przejęciem TK Telekom od grupy PKP, rozważa także inne akwizycje, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>>  

Hawe spodziewa się, że jej przychody mogą wzrosnąć w 2015 r., jednak nie w sposób skokowy, poinformowali przedstawiciele spółki. Hawe liczy m.in. na nowych klientów i na przetargi ogłaszane w ramach nowej puli funduszy unijnych. Zakładamy, że poziom przychodów skonsolidowanych będzie trochę wyższy niż ten w 2014 r." - powiedział dyrektor zarządzający Hawe Dominik Drozdowski podczas konferencji prasowej. "Mamy stabilną sytuację. Nie należy się spodziewać pionowych wzrostów" - dodał wiceprezes Paweł Paluchowski.

Serinus 

Średnia produkcja Serinus Energy, przypadająca na udział spółki w prawie użytkowania górniczego, wyniosła ok. 4 403 boe/d w I kw.br., co oznacza spadek o 19% w porównaniu do 5.413 boe/d z IV kwartału ub.r., podał Serinus. >>>>  

Polnord 

Polnord zdecydował o ustanowieniu publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do kwoty 100 mln zł. Program zakłada wyemitowanie, w jednej lub kilku seriach, obligacji niezabezpieczonych, podała spółka. "Emisje obligacji będą przeprowadzane w trybie oferty publicznej. Obligacje będą emitowane na podstawie sporządzonego przez spółkę prospektu emisyjnego podstawowego. Prospekt wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie zostanie niezwłocznie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego" - głosi komunikat.

Avia 

Avia Solutions Group odnotowała 19,78 mln LTL skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 31,62 mln LTL zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>