We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w I-IV kw. 2014 r. miała 18,60 mln LTL skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,62 mln LTL zysku rok wcześniej

Zysk operacyjny wyniósł 0,06 mln zł wobec 20,72 mln LTL zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 636,53 mln LTL w 2014 r. wobec 554,06 mln LTL rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 0,11 mln LTL wobec 3,02 mln LTL zysku rok wcześniej.

Avia Solutions Group to litewska spółka, która dostarcza rozwiązania biznesowe dla lotnictwa i oferuje usługi w zakresie konserwacji i napraw samolotów, szkolenia załóg, szkolenia w zakresie obsługi technicznej samolotu, obsługi naziemnej i tankowania, leasingu załóg i inne. Spółka jest notowana na GPW od marca 2011 r.