Wiele wskazuje na to, że czynnikiem sprzyjającym dalszej przecenie miedzi pozostanie spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego Chin – jak wynika z informacji opublikowanych dzisiaj rano PKB w I kwartale wzrosło zaledwie o 7% r/r.

W pierwszej połowie dnia uwagę inwestorów z Europy przyciągnęły także informacje na temat dynamiki inflacji CPI w Niemczech oraz Francji, a także bilansu handlu zagranicznego Eurostrefy. O godz. 13.45 poznamy decyzję ECB w sprawie wysokości stóp procentowych. Popołudniu zostaną natomiast opublikowane dane obrazujące dynamikę produkcji przemysłowej (prognoza -0.3% m/m) w Stanach Zjednoczonych.