Emigracja

Emigracja

źródło: ShutterStock

Badanie Work Service wskazuje, że 20,7 proc. Polaków jest gotowa rozważyć emigrację, jeśli zajdzie taka potrzeba lub możliwość, a liczba ta utrzymała się na poziomie podobnym do ubiegłorocznego. Natomiast 6,4 proc. zdecydowanie planuje wyjazd, co przekłada się na na blisko 1,275 mln osób. Rok temu było to 5 proc., czyli ok 1,025 mln Polaków.

"Ponieważ tendencja jest trwała, to trzeba to badać, trzeba tym ludziom pomagać i trzeba ją przyjąć jako fakt, który jest. Będą się może zmieniały wolumeny, może się zmieniał powód, dla którego pracownicy będą wyjeżdżać" - powiedział prezes Work Service Tomasz Haczarek podczas konferencji prasowej.

Wśród rozważających emigrację dominują osoby poniżej 35 roku życia (63 proc.). Są wśród nich osoby studiujące lub uczące się (29 proc.) oraz pracujące na etat (25 proc.). Jako główny powód emigracji wskazują wyższe zarobki (78 proc.), ale także np. wyższy standard życia (44 proc.), większe perspektywy rozwoju zawodowego (37 proc.), brak odpowiedniej pracy w Polsce (37 proc.).

Wśród krajów docelowych pierwsze miejsce zajmuje Wielka Brytania (27 proc.), a drugie Niemcy (26 proc.). W tym roku na trzecim miejscu znalazła się Norwegia (11 proc.), której udział wśród preferowanych kierunków wzrósł o 5 pkt proc. Jednocześnie zmniejszyła się liczba osób deklarujących chęć wyjazdu do Holandii - do 9 proc. z 23 proc. 

>>> Czytaj też: Emigracja: Miały być masowe powroty, jest kolejna fala wyjazdów z Polski

Polska również jest celem dla migracji zarobkowej, do czego przyczynia się m.in. ewolucja w kierunku rynku pracownika. Obecnie największą grupę imigrantów zarobkowych stanowią Ukraińcy.

"Faktem jest, że w zeszłym roku nastąpił skokowy wzrost przyjazdów w ogóle do Polski, a w szczególności Ukraińców. W Polsce mieszka 175 tys. emigrantów, wydano 43 tys. pozwoleń na pracę w 2014 r. Jest to wzrost o 10 tys., czyli 25 proc. Ta tendencja też się wydaje raczej trwała" - powiedział pełnomocnik zarządu Work Service Krzysztof Inglot.

Konflikt na Ukrainie, który wpływa na decyzje Ukraińców o przyjeździe do Polski, może mieć w przyszłości także wpływ na decyzje Polaków o migracji zarobkowej, co wskazało w badaniu 32 proc. respondentów.

Badanie "Migracje zarobkowe Polaków" wykonał na zlecenie Work Service Instytut Millward Brown. Przeprowadzono je na próbie reprezentatywnej Polaków, z wykluczeniem emerytów, rencistów i osób zajmujących się domem.

Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments.