We wrześniu ub. roku spółka informowała, że złożyła prospekt emisyjny do KNF w związku z przejściem na rynek główny GPW z NewConnect. Przeniesieniu notowań miała towarzyszyć oferta publiczna. Mysław podał wówczas, że decyzja, co do terminu przeprowadzenia oferty jeszcze nie zapadła.

Maksymalna cena emisyjna w ofercie obejmującej do 5.200.000 akcji została ustalona na poziomie 3,50 zł. Oferta miała być skierowana tylko do nowych akcjonariuszy. Środki z emisji ZM Mysław zamierzały przeznaczyć na poprawę rentowności i umacnianie pozycji rynkowej.

Akcje ZM Mysław są notowane na NewConnect od lipca 2014 r. Przedmiotem działalności grupy kapitałowej Mysław jest produkcja wyrobów mięsnych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych surowców, zarówno mięsa czerwonego, jak i białego. Spółka jest jednym ze znaczących podmiotów produkcji wędlin na rynku śląskim.