"W ciągu miesiąca mamy wyemitować akcje dla właścicieli trzech spółek z łącznie 1,5 tys. klientów. Mamy wstępne umowy. Jednocześnie liczymy, że przejmiemy do końca roku kolejnych do 20 spółek z 100-200 klientów każda i w ten sposób zwiększymy bazę do 15 tys. subskrybentów. Obecnie mamy 1,8 tys. klientów" - powiedział ISBnews Sardelic podczas debiutu spółki na NewConnect.

Według jego słów, w dużej mierze w ten sposób Hetan zakłada 3,5-krotny wzrost przychodów w tym roku do 8 mln zł. W kolejnych latach liczy on na ok. 25-proc. dynamikę wzrostu przychodów.

Dodał, że w scenariuszu, w którym spółka osiąga bazę 40-50 tys. klientów zastanowi się nad przejściem na rynek główny GPW.

Plany Hetan Technologies zakładają ponadto pozyskiwanie środków unijnych na projekty w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym, rozwój aplikacji internetowych i bazy danych o rynku rolniczym we współpracy z SGGW. Firma chce oferować produkty software'owe również na rynku niemieckim.

Hetan Technologies jest pionierem szerokopasmowego internetu satelitarnego. Technologia Hetan jest zupełnie niezależna od istniejącej infrastruktury sieciowej, ponieważ zarówno odbiór danych, jak i ich wysyłka przebiega w całości przez satelitę. Usługa jest skierowana do wszystkich tych użytkowników, którzy dysponują bardzo ograniczonymi lub nie dysponują w ogóle możliwościami podłączenia szerokopasmowego internetu w swojej lokalizacji.