Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,50 proc. - podał bank centralny.

"W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika cen pozostanie ujemna, przede wszystkim ze względu na wcześniejsze silne spadki cen na rynkach surowców. Jednocześnie dokonane w marcu dostosowanie polityki pieniężnej - przy utrzymującym się stabilnym wzroście gospodarczym, oczekiwanej poprawie koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy - ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie" - czytamy w komunikacie po posiedzeniu.

Według RPP, dynamika cen na świecie pozostaje bardzo niska, a w większości gospodarek europejskich - ujemna. "W tych warunkach, główne banki centralne utrzymują stopy procentowe w pobliżu zera, a EBC uruchomił program skupu obligacji skarbowych. Sprzyjało to pewnemu umocnieniu złotego" -  czytamy dalej w komunikacie.

"W Polsce utrzymuje się stabilny wzrost aktywności gospodarczej, a dynamika PKB w I kw. ukształtowała się prawdopodobnie na nieco wyższym poziomie niż w IV kw. ub. r. Głównym źródłem wzrostu aktywności gospodarczej pozostaje wzrost popytu krajowego, następujący w warunkach poprawy sytuacji na rynku pracy, dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz stabilnego wzrostu akcji kredytowej. Z kolei ograniczająco na aktywność gospodarczą w Polsce oddziałuje nadal stosunkowo niski, choć przyspieszający, wzrost popytu ze strony głównych partnerów handlowych, a także utrzymująca się niepewność co do perspektywy popytu" - podała również Rada.

Podczas marcowego posiedzenia RPP dokonała redukcji stóp procentowych o 50 pb. RPP napisała w swoim komunikacie, że biorąc pod uwagę wydłużenie się okresu deflacji i wyraźny wzrost ryzyka pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie - na co wskazuje marcowa projekcja - Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP. Jednocześnie podkreśliła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

>>> Czytaj też: Rentowność niemieckich obligacji blisko poziomu 0 proc. Inwestorzy będą dopłacać do pożyczek?